Đi kiện vì chồng thường nói lời xin lỗi

Một người phụ nữ với 12 đứa trẻ tuổi từ 1 dến 12 tới toà án để kiện người chồng đã bỏ nhà ra đi.

kien chong vi chong xin loi

Vị quan tòa hỏi:

– Anh ta rời bỏ cô lúc nào?

Người mẹ mệt mỏi đáp:

– Từ mười năm trước!

Loading...

Vị quan toà bối rối:

– Nếu anh ta đã bỏ đi mười năm trước, những đứa trẻ này từ đâu mà ra?

Người phụ nữ nói:

– À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.

– !?!

Có thể bạn muốn đọc